Enligt kommunen har Uppsalaföretaget Markona åtagit sig att utföra gatu- och markarbeten vid Danmarks förskola. Uppdraget ska inte ha blivit klart i tid och kommunen begär därför att Markona betalar en sanktionsavgift, ett så kallat löpande vite, på 7 000 kronor i veckan.

Tio veckor har nu passerat och totalbeloppet är därmed uppe i 70 000 kronor.

Markona å sin sida vill inte betala eftersom företaget anser att man aldrig tackat ja till uppdraget. Frågan är ännu inte avgjord och vad som egentligen gäller är fortfarande oklart.

Michael Eriksson, gatu- och parkchef i Uppsala kommun, betecknar betalningskravet som unikt.

– Vad jag känner till är det här första gången som vi använt vite när det gäller gatuarbeten där den avtalade tidsgränsen överskridits.

Varför har ni inte använt vitesmöjligheten vid fler förseningar av gatuarbeten?

– På det hela taget har det fungerat vid andra entreprenader, uppger Michael Eriksson.

Vad beror det då på att vissa gatuarbeten tar så lång tid? Enligt Michael Eriksson handlar det inte om att entreprenörerna är overksamma och periodvis låter jobbet ligga nere, utan det rör sig i allmänhet om helt andra faktorer.

Michael Eriksson listar några vanliga orsaker till fördröjningar:

* Brister i projekteringshandlingarna.

* Oväntade fynd i marken, exempelvis ledningar.

* Andra aktörer vill ansluta sig när det ändå grävs på platsen. Ett exempel kan vara att Vattenfall begär att få lägga ner rör i marken.

Vad behöver ni för att korta tiden som gatuarbetena pågår?

– Vi har de verktyg som behövs, svarar Michael Eriksson.

Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden, säger att kommunen arbetar hårt för att få bort onödiga fördröjningar.

– Det är en högt prioriterad fråga för oss men jag förstår att folk undrar varför en del arbeten drar ut på tiden.

– Så fort spaden sätts i marken upptäcker vi överraskningar. Det är beklagligt att det då blir förseningar men det är inte så mycket att göra åt.

Johan Lundqvist menar att det skulle gå att klara av en del gatuarbeten på kortare tid. Men då skulle kommunen behöva stänga av gator helt och hållet med minskad framkomlighet som följd.