Enligt anmälan var det hemtjänstpersonal som vid ett tillfälle i augusti och ett tillfälle i oktober av misstag gav mannen bland annat urindrivande och blodtryckssänkande medicin. Dessutom ska han ha fått diabetesläkemedel. Alla medicinerna var utskrivna till hans hustru.

Mannen hälsotillstånd ska ha försämrats genom att hans blodtryck och blodsocker sjönk och att hans allmäntillstånd blev sämre. Vid en av händelserna blev mannen så pass medtagen att han lades in på slutenvård. Inga särskilda insatser behövde sättas in.

När misstagen upptäcktes följdes mannens hälsotillstånd extra noggrant och han besöktes flera gånger under dygnet.