I Skyttorp, en av kommunens prioriterade tätorter, sätter kapaciteten i avloppssystemet gränser för expansionen. Med dagens VA-system kan man bygga ytterligare 150 bostäder i Skyttorp. Ska det vara ekonomiskt försvarbart med en utbyggnad av avloppsnätet behöver 2 700 nya bostäder byggas.

Efter att snickerifabriken lade ner är Skyttorp i dag en sömning ort där slitna industrilokaler tar upp stora ytor centralt intill järnvägsstationen. Kollektivtrafikförbindelserna är goda med Upptåget, som tar 16–17 minuter in till Uppsala. Och det finns gott om mark att bygga på. Invånarna är dessutom positiva till att få fler grannar så att det blir ett bättre underlag för affärer och annan service, vilket saknas i dag.

– För miljöns skull borde man bygga mer här i Skyttorp där det finns en tågstation. Då kanske vi skulle kunna få hit en affär också, säger Kent Johansson, som rastar sina hundar Rex och Hugo, på cykelbanan längs järnvägen i Skyttorp.

Artikelbild

| Kent Johansson.

Samtidigt är det många som ser fördelarna med att bo på landsbygden.

– Det är lugnt och tryggt för barnen, säger Annika Höök, som går längs genomfartsstråket med en barnvagn.

Men hon tycker att kringmiljön kan behöva mer omsorg från centralorten. Och liksom hos många andra anar man en känsla av att Skyttorp hamnat i bakvattnet bland centralortens prioriteringar.

– Det satsas för lite på utemiljön i lekparkerna, säger hon.

Artikelbild

| Teddy Blom.

Teddy Blom, som är kompis med Kent Johansson, är inne på samma linje.

– Vi slipper stan och har nära till naturen. Samtidigt har vi 15–17 minuter till kvarterskrogen med Upptåget. Men kommunen bryr sig inte riktigt om oss här ute. De kom för att röja sly i ett grönområde mellan tomterna. Men de lämnade det halvfärdigt och skyllde på att pengarna tog slut.

Artikelbild

| Annika Höök vill att man satsar mer på lekparkerna i Skyttorp.

Och det är fler som gärna ser att det byggs mer på orten så att underlaget för service blir bättre på orten.

– Det var 12 år sen affären lade ner. Det fanns några som var intresserade av att köpa den och driva vidare. Men det föll på att Ica inte ville. Om man bygger ut VA-systemet så att det kan bli fler bostäder kan det bli underlag för en samlingspunkt med affär, apotek och kanske kafé, säger Helena Martinsson Ekberg, som driver frisersalong i närheten av tågstationen i Skyttorp.

Artikelbild

| Helena Martinsson Ekberg driver frisersalong i Skyttorp.

Problemet med fullsatta pendeltåg är också något som är en stor fråga för invånarna i Skyttorp.

– Det är fullt på Upptåget när man pendlar. I morse var det precis att man lyckades klämma på alla som väntade på perrongen, säger Cecilia Lundström.

Artikelbild

| Cecilia Stenström tycker det är jobbigt att det så ofta är fullt på Upptåget.

Enligt kommunens definition av landsbygd ingår också större tätorter som Storvreta, Björklinge och Bälinge i landsbygden. Enligt översiktsplanen tänker kommunen att basservicen ska koncentreras till 13 prioriterade orter. I några av dem räknar kommunen med en ganska kraftig utbyggnad, som till exempel i Storvreta och Gunsta där det kan byggas ytterligare 1 500 bostäder eller mer.

De 13 prioriterade kransorterna är Vänge, Järlåsa, Bälinge/Lövstalöt, Björklinge, Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Jälla/Lindbacken, Gåvsta, Gunsta, Länna, Almunge och Knutby.

På flera platser är utbyggnaden beroende av investeringar i vatten och avlopp och behöver utredas närmare.