En funktionsnedsatt Uppsalabo bodde med sina föräldrar som även arbetade som hans personliga assistenter. Men föräldrarna var trötta och behövde avlastning.

Kommunen beslöt att mannen hade rätt att periodvis få vistas på ett korttidsboende men något erbjudande om inflyttning kom inte. Enligt kommunen var orsaken att det tilltänkta boendet hade fått fuktskador och det fanns för få korttidsplatser på andra håll i Uppsala.

Ärendet hamnade i förvaltningsrätten som anser att kommunen agerat passivt och skriver att en plats på korttidsboende borde kunna ordnas ganska snabbt.

Domstolen anser att mannen drabbats av ett oskäligt dröjsmål på 26 månader och fastställer att kommunen ska betala en sanktionsavgift på drygt en halv miljon.

Sedan oktober har UNT rapporterat om ytterligare tolv fall där Uppsala kommun dömts av förvaltningsrätten att betala totalt 1,9 miljoner kronor för att inte ha tagit fram utlovade insatser åt funktionsnedsatta personer. Det har handlat om bland annat plats i gruppbostad, ledsagare och kontaktpersoner.

Sanktionsavgifterna har utdömts efter ansökan av Inspektionen för vård och omsorg. Pengarna tillfaller staten.