Uppsala kommun har nyligen lämnat in en ansökan om bidrag till en fiskräknare som skall undersöka hur många laxar och aspar, som i framtiden vandrar genom stan upp till Ulva.
Nyligen invigdes den första asptrappan som ligger vid Kvarnfallet intill Upplandsmuseet. Ytterligare en skall anläggas vid Islandsfallet. Och nu söker kommunen pengar till en fiskräknare för att undersöka vilka effekter en fisktrappa kommer att få. Hoppet är att aspen, som är Upplands landskapsfisk, i framtiden skall kunna ta sig till sina lekplatser uppe vid Ulva.

Registrarar varje fisk
- Fiskräknaren skall registrera varje fisk, och se om den lyckas ta sig uppför trappan. Därmed kan man också se vilken effekt en fisktrappa har, säger fiskerikonsulent Ivar Hägglund vid länsstyrelsen i Uppsala, som skall vidarebefordra kommunens bidragsansökan till fiskeriverket.
Han beskriver fiskräknaren som en sorts kamera som noterar varje individ som passerar.
- Det fungerar. Jag har själv studerar fiskräknare i Halland, där man registrerar havsöringars vandring.
Uppsala kommun har ansökt om ett bidrag på 250 000 kronor vilket täcker fiskräknaren och installeringen vid Islandsfallet.
Fiskeriverket delar ut ett rambelopp om sammanlagt 20 miljoner kronor till projekt över hela landet.
- Någon gång fram på vårkanten får vi besked om hur det går för Uppsalas del, säger Ivar Hägglund.
Asptrapporna i Fyrisån är en del av uppfräschningen av miljön inför Linnéjubiléet 2007.