Avrådan gäller samtliga tre bad i området – Fjällnorabadet, Fjällnora naturistbad och Fjällnora hundbad. Enligt Örjan Bäck, oceanograf på SMHI, är algblomning vanligast i Östersjön men förkommer även i insjöar.

– Men det rör sig om olika arter. De som finns i sötvatten finns ofta inte i saltvatten och vice versa. Det beror på att saltvatten är skiktat på ett helt annat sätt än vad sötvatten är, säger han.

Enligt SMHI kan det gå bra att bada i vatten med algblomning, men det medför alltid en risk för att drabbas av exempelvis hudirritationer. För vuxna är det oftast inte farligt att svälja små mängder vatten med algblomning, medan barn bör hållas under uppsikt eller helt hindras från att bada. Vissa alger kan ge upphov till förgiftning med medföljande illamående, kräkningar, diarré och feber.

– Jag har hört om fall där hundar har druckit av vatten med algblomning, vilket faktiskt har lett till döden. Så både hundar och barn bör hållas borta från vatten vid algblomning, säger Örjan Bäck.

Även fiskarna kan drabbas när algerna blommar. Örjan Bäck berättar att det förutom de giftiga algerna också finns sådana som genom att fästa sig vid fiskarnas gälar långsamt kväver dem till döds.

– Så ser man döda fiskar som ligger och flyter beror det troligen på att det förekommer algblomning i vattnet.