Nio remissvar på kommunens förslag till lokalisering av ny arena har kommit in från olika föreningar och förbund i stan som är beroende av is. Två alternativ finns. I det ena byggs arenan i kvarteret Kölen vid reningsverket mitt emot Stadsträdgården. I det andra byggs den på Gränby sportfält där Gränbyhallen ligger i dag.

Alla som svarat på remissen vill ha en ny arena men åsikterna går isär om vad den ska ligga och hur den ska nyttjas. De klubbar som sysslar med konståkning tycker dock inte att de fått vara med tillräckligt i processen. De vill gärna se att en arena för idrotter på is byggs, men är kritiska till att konståkarna inte blev tillfrågad om sina behov innan förslaget togs fram.

– Man har inte gjort någon behovsanalys utan bara sett till att arenan klarar förbundskraven för hockey, inte för oss. Vi anser att man borde gjort en bredare analys. Det är en oerhört stor investering som kommunen ska göra. Då är det angeläget att det ska fungera för alla issporter, säger Elisabet Gustafson, ordförande i Uppsala Allmänna Konståkningsklubb.

Hon framhåller att klubben i dag har ett 20-tal elitåkare från Uppsala varav 3-4 ligger i topp i landet.

– Konståkningen är diskriminerad i det här förslaget.

Väljer kommunen att bygga arenan på Kölen så vill klubben att två ishallar byggs. Det krävs för att uppfylla Svenska Konståkningsförbundets krav för elitserie – och mästerskapstävlingar i konståkning.

Bland övriga idrottsklubbar som yttrat sig är meningarna delade. Sirius Bandyförbund har inget emot en arena i Kölen. Almtuna IS är också positiv till Kölen och vill att ett byggbeslut tas nu i februari.

IFU Arena har lagt ett eget förslag om en föreningsdriven arenautbyggnad i anslutning till sin egen anläggning på Gränby sportfält. IFU anser att Kölen-förslaget är dåligt utrett, blir dyrt för kommunen och inte utformat för konståkningens behov. Det egna förslaget anses dessutom miljömässigt bättre.

Upplands idrottsförbund tar inte ställning till var arenan ska byggas.

Kommunalrådet Erik Pelling (S) säger att utgångspunkten i utredningen hela tiden har varit att lösa arenafrågan för hockeyn.

– Därför är det naturligt att fokus ligger på hockeyns behov. Men vi har också med i utredningen att vi ska investera i Gränby ishall för att tillgodose andra issporters behov.

Samtidigt förstår han att konståkningsklubbarna är kritiska.

–  Men de kommer att kunna påverka de investeringar som vi ska göra på Gränby sportfält, säger Erik Pelling.