På bloggar och nätsidor är diskussionen om universitetets beslut att dra in boken i full sving. Boken är skriven av Max Scharnberg, tidigare knuten till Institutionen för pedagogik, och tar upp Södertäljefallet där ett föräldrapar dömdes till fängelse för våldtäkt på sin dotter. Senare friades mamman helt och pappan fick sitt straff kraftigt minskat.

Boken driver tesen att dotterns redogörelse, som ligger till grund för domen, är exempel på falska minnen, och berör även Uppsalaprofessorn Eva Lundgrens teorier om att dotterns redogörelse är riktig. Att boken dragits in på grund av den skulle vara kontroversiell, och för att skydda Eva Lundgren dementeras av Lennart Wikander, prefekt på Institutionen för pedagogik. I stället handlar det om att författaren agerat på ett oacceptabelt sätt och lyckats utnyttja en av universitetets bokserier, enligt honom.
- Plötsligt stod 300 böcker utanför vår reception. Vi visste inget. Max Scharnberg har lyckats få ett beslut om pengar från Vetenskapsrådet utan min underskrift, trots att det krävs. Vi och redaktörerna för bokserien kan inte ta ansvar för något som inte är granskat, säger Lennart Wikander.

Författaren Max Scharnberg tror dock att universitetet vill undvika ett nytt Eva Lundgren-bråk.
- Inget kunde knappast vara mer löjeväckande än att skylla på handläggningsfel. Så här har jag alltid gjort när jag givit ut böcker i den här bokserien. Min bok har den internationella vetenskapen på sin sida och kommer att väcka reaktioner, säger han.