Ridhuset vid Lena prästgård hade för dagen utrustats med avskärmningar och bås där fåren fanns att se och klämmas på av hugade köpare. För fåruppfödare är det såväl kött som skinn och numera också ull som är viktiga när nya baggar och tacklamm köps in, och det märktes också när baggar och tackor undersöktes av besökarna.

– De baggar som kommer hit har först mönstrats som lamm och sedan har en riksbedömning gjorts av dem så det går att se hur domare vid någon av de 15-tal platser runt om i Sverige där bedömningar sker har klassat dem, säger Barbro Nord, ordförande i Baggauktion Mälardalen.

Färg, pälskvalitet och kroppskonstitution ligger till grund för hur baggarna bedöms, och för köpare är det också viktigt att veta härstamningen. Baggen får inte vara nära släkt med tackor i den egna besättningen. Merparten av de baggar och tacklamm som samlats vid Lena prästgård var ungefär fem månader gamla, vilket innebär att de är avelsdugliga redan i höst.

Artikelbild

| Unge baggen Gimli ville bekanta sig med Elvira Höglund från Skepptuna.

Barbro Nord är den drivande kraften bakom Baggauktion Mälardalen som lockar fårägare från Mälardalen och norrut. Sedan länge hålls också baggauktioner i Jönköping och Visby, men dit är det långt att åka för fåruppfödare i norr.

Till lördagens auktion hade 47 baggar och sju grupper av tacklamm anmälts, men köplusten var inte stor i publiken och drygt tio av de utropade fåren förblev osålda och fick åka tillbaka hem igen.

– Det var mycket folk men för få köpare så den här gången var det köparnas marknad. Det lägsta priset som betalades för en bagge var 4500 kronor, kunde Barbro Nord berätta efter auktionen.

Se videoinslaget nedan: Veterinär Ulrika König från Gård- och djurhälsan asssisterades av Sofia Nygren och Björn Runarsson när hon tog de obligatoriska blodproven på baggarna. Proven är en del i EU:s kontrollprogram mot scrapie, en sjukdom som Sverige förklarats fri från.