Mannen kopplade flera förlängningssladdar till eluttagen på utsidan av grannens hus på en ort i Uppsala kommun. På så vis kunde han driva sin elutrustning med grannens elektricitet. Hans agerande upptäcktes och mannen åtalades för olovlig kraftavledning. Vid rättegången erkände mannen att han vid tre tillfällen under sammanlagt cirka 45 timmar använt grannens el.

Tingsrätten slog fast att lagen innebär ett förbud mot att låta elström passera genom en ledning utan att registreras av en elmätare – exempelvis genom att en husägare helt sonika kopplar strömmen förbi elmätaren och på det sättet kan få hushållsel utan att betala. Det är också den i särklass vanligaste formen av "elstöld". Men i det aktuella fallet passerade strömmen grannens mätare och hade alltså inte kopplats förbi någon registrering. Slutsatsen blev att mannen inte brutit mot lagen och därför friades.

LÄS MER: Erkände att han tog el från grannen – frias

Tingsrättens dom överklagades till hovrätten som gör en annan bedömning. Domstolen konstaterar att mannen i och för sig inte kopplat strömmen förbi en elmätare men anser att förlängningssladdarna till grannen ändå måste "anses utgöra ett sådant avledande som anges i lagtexten", trots att agerandet närmast har karaktären av en stöld. Hovrätten stöder sig på tidigare uttalanden från Högsta domstolen. Mannen döms nu till 50 dagsböter för olovlig kraftavledning.