Boendet har under flera tillfällen under 2019 försökt och fått den anställde att visa upp sitt körkort men har inte lyckats, tidigare har personen visat upp ett ogiltigt körkort. Efter att ha kontaktat Transportstyrelsen insåg man att körkortet var indraget sedan hösten 2016, vilket framgår i Lex-Sarah-anmälan som boendet gjort. Boendet kommer fortsättningsvis att ta kontakt med Transportstyrelsen omgående vid liknande problem.