Produktionsstyrelsen fattade på torsdagen beslut om att den nuvarande leverantören Apoteket AB får fortsatt uppdrag.
Det som har upphandlats är det så kallade sjukhusapoteksuppdraget. I detta ingår leveranser av läkemedel till Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett, primärvård, folktandvård, steriltillverkning och tillverkning av cytostatika och radiofarmaka.
Det nya avtalet gäller från 2013 och tre år framåt med möjlighet till tre års förlängning.
För några dagar sedan blev en annan upphandling klar som innebär att landstinget kan spara 17 miljoner kronor per år på dosförpackning av
läkemedel.