De senaste två åren har antalet anlagda skolbränder i Sverige ökat med nästan 50 procent. 2017 brann det 667 gånger i svenska skolor, av dessa bränder var 429 anlagda.

– Varför bränderna ökar vet vi inte, men det är helt klart alarmerande och vi kommer nu i höst att sätta igång en forskningsstudie för att ta reda på orsakerna, säger Anders Bergqvist som är generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

Det är bara i en liten andel av alla bränder där skolan faktiskt blir totalförstörd, som Gottsundaskolan. De flesta bränderna anläggs på dagtid och upptäcks innan de hunnit sprida sig.

– Men egentligen är det de bränderna som är allvarligast. De skulle ju kunna leda till katastrof eftersom det är så många i skolan på dagarna.

Anders Bergqvist menar att många skolor inte ser tillräckligt allvarligt på bränder. Han drar parallelller till arbetsplatser.

– Om det anlades bränder på era toaletterna på kontoret en gång i månaden, hade det varit okej? Nej, du hör ju hur galet det låter. Facket skulle ha sagt att vi gör ett skyddsstopp. Men det är den arbetsmiljön som våra barn har. Skolorna måste reagera mycket hårdare och ha nolltolerans mot bränder.

Kostnaden för skolbränderna är närmare en miljard kronor om året. Men Anders Bergqvist påpekar att den största förlusten inte handlar om pengar utan om minskad trygghet.

– Om inte eleverna kan känna sig trygga kan man inte förvänta sig att de ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Och brinner en skola ner till grunden, som i Gottsunda, är det naturligtvis betydligt allvarligare.

– Då blir det ju ett stort avbrott och en oerhörd belastning för skolpersonalen under väldigt lång tid. Allt material försvinner men de har fortfarande kravet på sig att bland annat sätta betyg.