Chefen hade varit anställd av Svenska kyrkan i lite mer än ett år när han köptes ut i slutet av november 2010. Anledningen beskrevs i kyrkokansliets interninformation som att han ”i sitt ledarskap kan ha brutit mot vår värdegrund”.

Enligt uppgifter i UNT ska chefen ha skrivit mejl till några anställda kvinnor där han kommenterade deras klädsel och utseende.

Men 1 januari i år fick han en högt uppsatt chefstjänst på Akademiska sjukhuset, efter att ha varit konsult sedan i september 2011.

Lennart Persson, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset och ansvarig för rekryteringen av chefen, anser inte att det som hände har varit ett hinder.
– Jag har innan den här rekryteringen haft kontakt med Svenska kyrkan och förvissat mig om att det var grundlösa anklagelser som fanns då.

Innan rekryteringen rådgjorde Lennart Persson med ärkebiskop Anders Wejryd, som även var ärkebiskop när chefen fick lämna Svenska kyrkan.
– Jag har talat med ärkebiskopen och förhört mig om detta eftersom jag kände till att det fanns en ryktesspridning. Men det som hände i Svenska kyrkan var en turbulent period.

Enligt Anders Wejryd var händelserna 2010 ”dramatiska” då både personalchefen och generalsekreteraren slutade. Att chefen fick sluta anser han var den bästa lösningen på det hela.
– Det blev en dramatisk utveckling. Den tidigare generalsekreteraren meddelade honom (chefen) att han var avskedad, utan att arbetsutskottet var informerad. Och det ledde till att den dåvarande generalsekreteraren fick sluta. Sen gjordes det en noggrann utredning, och då visade det sig att med uppmärksamheten och oron som uppstod så var det den minst dåliga lösningen att han slutade.

När UNT kontaktar chefen vill inte han heller prata så mycket om det som hände.
– Jag kan bara konstatera att det var en oerhört turbulent period, och det var flera chefspersoner som slutade. Jag har lagt det bakom mig nu.

Enligt sjukhusdirektör Lennart Persson anställs chefen eftersom han var den som bäst matchade de krav på kvalifikationer som ställdes när tjänsten på Akademiska sjukhuset utlystes.

Hur tänker man när man anställer en person som har betett sig kränkande mot sina medarbetare?
– Man förvissar sig om att den bilden inte är den som man nu delar. Jag har själv jobbat ihop med honom (chefen) så jag känner honom, och jag har även förankrat att rekryteringen skulle ske inom landstinget.

Vad tror du personalen på Akademiska tycker om att få en chef som tidigare har betett sig illa?
– Det får du fråga dem om.