Förra veckan stod det klart att förlossningen på Akademiska sjukhuset inte kan ta emot alla Uppsalamammor som ska föda i sommar. I stället räknar man med att ungefär tre kvinnor om dagen måste skickas till andra sjukhus. Totalt planerar förlossningen att dra ner på verksamheten med 40 procent eftersom det saknas barnmorskor.

– Det är inte acceptabelt. Vi är Sveriges fjärde största stad och måste kunna ha en förlossning som är dimensionerad att ta emot alla kvinnor i Uppsala län.

Det säger Vivianne Macdisi (S) som är andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, där de politiker som är ytterst ansvariga för förlossningsvården sitter. Hon understryker att ansvariga på kvinnokliniken gör allt de kan för att lösa situationen, men anser att politikerna nu bör agera genom att göra en egen konsekvensanalys.

– Vad innebär det här för länets medborgare och hur påverkas patientsäkerheten? De andra sjukhusens förlossningar är ju också hårt belastade, och vi har inte fått några svar på om de kan neka oss. Det behövs en konsekvensbeskrivning där alla dessa pusselbitar finns med.

Vivianne Macdisi begärde på senaste hälso- och sjukvårdsstyrelsemötet att styrelsen ska göra dels en konsekvensanalys, dels en kostnadsanalys över vad ambulanstransporterna och vården i andra landsting kommer att kosta Uppsala läns landsting.

– Vi behöver se om pengarna kunnat användas på annat sätt, i den egna verksamheten.

Vad gäller konsekvensanalys, räcker det inte med den förlossningen själv gör?

– Nej, läget är så pass allvarligt.

Alliansmajoriteten i hälso- och sjukvårdsstyrelsen sa dock på mötet nej till egna analyser. I stället beslutade man att följa den konsekvensanalys som förlossningen själv gör av läget samt att begära in en ekonomisk kalkyl till nästa styrelsemöte den 19 maj.

– Förlossningen gör ju ständiga konsekvensanalyser, det räcker med deras anser vi. Vi följer läget hela tiden, säger Robin Kronvall (M) som är förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen och som själv ska bli pappa – men först till hösten.

Inte heller Robin Kronvall tycker att det är en acceptabel situation att vissa Uppsalamammor inte får föda på Akademiska.

– Min önskan är självklart att vi kunde ta hand om alla. Men de mest akuta fallen kommer att få föda på Akademiska.

Förstår du om situationen skapar oro?

– Jag kan förstå att det skapar viss oro, ja. Men jag skulle ändå lita på den bedömning som görs på sjukhuset.

Vivianne Macdisi anser att den politiska alliansmajoriteten i styrelsen borde ha haft bättre framförhållning när det gäller barnmorskorna.

– Barnmorskorna har inte haft en rimlig löneutveckling. Nu när krisen är ett faktum måste man analysera vad som gick fel, så att vi lär av misstagen, säger hon.

Robin Kronvall svar är att det alltid är lätt att vara efterklok.

– Och vi i alliansen klubbade för två år sedan igenom en lönepolicy om att kunskaper ska löna sig i lönekuvertet, tyvärr har den inte följts helt, säger han.