Bygget av nya studenternas godkändes av kommunstyrelsen den här veckan. KD reserverade sig mot beslutet. Anledningen var den dramatiska kostnadsökningen.

–  Kostnaderna för hela projektet har stigit med 35 procent på två år. Det kan vi inte ställa upp på, säger Jonas Segersam, kommunalråd för KD.

Förutom fördyringen av själva arenan med 100 miljoner kronor som UNT tidigare berättat om så har kostnaderna för de lokaler som ska byggas i anslutning till arenan ökat med 137 miljoner kronor. Dessutom har kommunstyrelsen godkänt 30 miljoner kronor för oförutsedda utgifter. Det innebär att kostnaden för projektet kan landa på 895 miljoner kronor.

– Jag anser att man ska stoppa bygget och göra en helt ny upphandling. Det innebär att arenan blir ett år försenad men det är värt de miljoner vi kan spara. Nu verkar byggbolagen ha kunnat sätta vilka priser de vill och man har tvingats säga ja från de rödgrönas sida, säger Jonas Segersam.

Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden tycker inte att Jonas Segersam förstått processen.

– Han tror att man kan bygga till priser som gällde för två år sedan när fullmäktige tog det första besluter om arenan. Då var inte alla detaljer klara. Sedan dess har vi utrett hur en komplett arena ska se ut. Under den tiden har prisutvecklingen i branschen varit dubbelt så hög i Uppsala som i resten av landet på grund av att det byggs så mycket här, säger han.

Varför gjorde ni inte en upphandling vid beslutet 2015?

– Alla detaljer var inte färdiga då. Vi har också beslutat att man ska kunna spela allsvensk fotboll på arenan under byggtiden Det fördyrar hela projektet med 40 miljoner kronor.

Anledningen att kostnaderna för övriga byggnader ökar med 137 miljoner är enligt Rickard Malmström samma som för arenan.

– Men lokalerna kommer att hyras ut. Det ska bli en vinstaffär.

Högre kostnader betyder högre hyror. Får ni det uthyrt?

– Det räknar vi med. Hyrorna kommer inte att ligga högre där än på annat som byggs i Uppsala i dag.

Är det rimligt att kommuninnevånarna ska tvingas ta kostnadsökningar i den här storleken?

–  Kostnadsstegringen kan man inte göra mycket åt. Men jag tycker man kan diskutera om man ska ha en anläggning med de här ambitionerna och storleken. Den är snygg och smälter väl in i miljön men jag skulle kunna leva med en mindre arena. Samtidigt tycker jag inte det beslut som tagits är fel.

Men priset kan bli 267 miljoner högre än beräknat?

– Vi har förhandlat ner det kraftigt. Nivåerna var mycket högre från början. Ökningen är rimlig i en stad som Uppsala, säger Rickard Malmström.

Övriga allianspartier och SD sade inte nej till projektet men valde att lämna särskilda yttranden när kommunstyrelsen behandlade frågan.