Försäljningen gäller vårdcentralerna i Sävja och vid Liljefors torg i Uppsala samt Enköpings vårdcentral. Sedan en värdering gjorts vill den borgerliga alliansen att vårdbolaget Carema ska få köpa verksamheten för sammanlagt 9,3 miljoner kronor.
De tre rödgröna partierna och Sverigedemokraterna är mycket kritiska och kräver att landstinget ska sälja till högstbjudande.
– På det här sättet får ett vårdbolag verksamheten vid tre vårdcentraler väldligt billigt. Alliansen säger att det inte rör sig som en upphandling. Men det är en försäljning och då måste man ta in anbud och sälja till högstbjudande för att få ut bästa möjliga pris till skattebetalarna.
– Nu vänder man sig bara till en part, säger oppositionsrådet Sören Bergqvist (V).

Miljöpartiets Johan Edstav tycker att alliansen som ”i alla andra sammanhang” förespråkar konkurrens och upphandling borde göra det också nu.
– När andra vårdcentraler har sålts så har man tagit in anbud. Men inte den här gången. Varför, undrar jag, säger Johan Edstav.
Sören Bergqvist anser dessutom att alliansen brutit mot landstingets regelverk när man bestämt att de tre vårdcentralerna ska säljas innan frågan varit uppe i landstingsfullmäktige.

Landstingsrådet Erik Weiman (M) menar att den borgerliga majoritetens modell sätter patientens bästa i fokus. Han pekar på att vårdcentralerna i dag drivs av Carema efter en upphandling där avtalstiden nu löper ut.
–  Det viktigaste är att patienten får god kontinuitet och inte behöver bli förvirrad över vem som egentligen driver vårdcentralen.

Enligt Weiman hade landstinget i annat fall tvingats först ta över driften i egen regi och därefter sälja vårdcentralerna:
–  Det vore otillständigt mot både patienter och personal som på kort tid skulle ha tre utförare och arbetsgivare, säger han.