Det är i ett öppet brev som Erik Pelling, ordförande i Stadshus AB som formellt äger UKK, uttalar sitt stöd för UKK:s vd Lena Åberg Frisk.

UNT har i flera artiklar rapporterat om hård kritik från anställda om Lena Åberg Frisks sätt att leda UKK. Kommunens personalavdelning har på grund av kritiken gjort en utredning där man bland annat intervjuat tidigare anställda. I rapporten framkommer enligt Erik Pelling att inga allvarliga fel begåtts. Han skriver: "Min uppfattning är att den negativa bild som tecknats av Lena Åberg Frisk under den senaste tiden har varit ensidig och orättvis." Men han påpekar också att "det finns en förbättringspotential när det gäller dialog, delaktighet och transparens".

– Arbetet har skötts på ett korrekt sätt. Det som inte fungerat lika bra är samarbete och dialog, men där har inte bara vd utan också styrelsen ett jobb att göra. Nu har fokus bara varit på en person, säger Erik Pelling när UNT når honom.

Riktar du kritik mot UKK:s styrelse?

– Nej, men rekommendationerna gäller styrelsen också.

De rekommendationer som Erik Pelling hänvisar till är de åtgärder som personalavdelningen har föreslagit, utifrån sin utredning. Några av åtgärderna är att genomföra årliga medarbetarundersökningar, att innan förändringar ge medarbetare mer inflytande samt insyn liksom att styrelsen ska bli tydlig utåt med vad vd:s uppdrag är.

UKK hade på onsdagen ett styrelsemöte. Erik Pelling sitter inte i styrelsen och deltog inte på mötet. Niclas Malmberg (MP), ordförande i UKK:s styrelse sedan årsskiftet, blir förvånad när han hör att Erik Pelling ändå gått ut med ett uttalande.

– Vi pratade i går kväll (onsdag) om ett möte mellan Stadshus AB och UKK. Jag blir förvånad över att han går ut innan vi haft det mötet.

Enligt Niclas Malmberg diskuterades inte förtroendet för Lena Åberg Frisk under styrelsemötet.

– Det har vi inte hunnit till än. Vi har diskuterat de arbetsmiljöproblem som finns, och vi kommer att fortsätta vända på stenarna och belysa frågan.

Jonas Carlsson är huvudskyddsombud och den som slog larm hos kommunledningen om missförhållanden. Han reagerar starkt på Erik Pellings utspel.

– Jag ser det som mycket olämpligt att Erik Pelling skriver detta under en pågående process om arbetsmiljön. Nu önskar vi att processen får ha den gång som styrelsen beslutat om. Vi vill föra den fortsatta dialogen om det Erik Pelling sagt direkt med honom, säger han.

Styrelsen har möte 10:e juni.

Läs mer: Kraftfull kritik mot UKK:s vd

Läs mer: Tidigare UKK-anställda intervjuas av kommunen

Läs mer: Krtitik mot Lena Åberg Frisk även utanför huset