Enligt ett internmeddelande som gått till personalen på Läkemedelsverket i dag måndag har rekryteringen av en ny generaldirektör inletts av Socialdepartementet. Christina Åkermans förordnande går ut i höst, och en ny generaldirektör ska tillträda den 1 september. Christina Åkerman har då lett myndigheten i Uppsala science park i sex år.

Beskedet kom mycket överraskande, säger en källa inom myndigheten med god insyn i verksledningen.

– Hon har nyligen sagt att hon skulle få förlängt i ytterligare tre år, och hela upplägget här på myndigheten bygger liksom på att hon skulle fortsätta, säger källan.

UNT har i flera artiklar rapporterat om hård kritik mot Christina Åkermans ledarstil. Förtroendet för ledningen i medarbetarundersöknignar har varit mycket lågt inom delar verksamheten och höga chefer har till och med menat att patientsäkerheten hotats i och med att dålig arbetsmiljö inom myndigheten skulle kunna orsaka felaktiga beslut.

UNT har sökt Christina Åkerman.