Kvinnan friades av Uppsala tingsrätt efter en rättegång som pågick i tre månader. Hovrätten fastställde den friande domen i januari i år. Kvinnan var åtalad för att vid en lång rad tillfällen ha täppt för spädbarnets luftvägar medan hon och barnet vistades på Akademiska sjukhuset, där läkarna försökte finna orsaken till barnets andningsuppehåll. Hon friades på samtliga punkter.

LÄS MER: Åtalad mamma frias

Kvinnan begär nu, via sin försvarare, 750 000 kronor från staten för den tid hon satt frihetsberövad samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. Enligt skrivelsen till Justitiekanslern finns det flera omständigheter som motiverar en högre ersättning än praxis, bland annat de allvarliga brottsanklagelserna, inskränkningarna av kvinnans kontakt med sin familj under häktningstiden och den stora uppmärksamheten kring fallet. Enligt försvaret innebar frihetsberövandet "en mycket hög grad av lidande" för kvinnan.

Alla som varit anhållna eller häktade i minst 24 timmar, utan att sedan bli dömda, har som regel rätt att få ersättning av staten. Summan bestäms i vanliga fall enligt en schablonmodell, beroende på hur lång tid frihetsberövandet varit. Den första månaden i häkte ersätts i normalfallet med 30 000 kronor och tiden därefter i fallande skala. Vissa omständigheter kan ge högre ersättning än normalt, exempelvis då misstankarna gällt ett särskilt allvarligt brott.