Hur utbrett problemet är inom kyrkan är svårt att säga. Inga siffror finns. Men under Metoo-rörelsen kom 380 berättelser från kvinnor inom kyrkan som råkat ut för sexuella trakasserier.

– Med konferensen gör vi en summering av 20 års arbete för att förebygga och bemöta sexuella övergrepp inom kyrkan och hur vi ska gå vidare med arbetet, säger Inger Lise Olsen som arbetar med frågor om kön och jämställdhet inom Svenska kyrkan.

Den började på onsdagen och går under namnet "När gränser överskrids" och har lockat runt 160 deltagare från hela landet. Konferensen har en rad teman, från sexuella övergrepp inom kyrkan till maktmissbruk och gränslöshet mot HBTQ - personer och övergrepp på pojkar och män.

Dagen inleddes av ärkebiskop Antje Jackelén. Därefter tog genusforskaren Eva Lundgren vid, under temat könsrelaterat våld i kyrklig kontext. Hon gjorde en exposé över 1900-talets forskning om sexuellt våld och de förklaringsmodeller som varit förhärskande under decennier, nämligen att förövaren är en avvikare.

– I dag vet vi mycket mer om våldets komplexitet. Det är ett brett samhällsproblem när 56 procent av kvinnorna och en tredjedel av flickor upp till 15 års ålder har erfarenhet av våld. Och det är inga avvikare utan kompisar och bekanta som är involverade i våldet. Unga kvinnor är speciellt utsatta när det gäller sexuellt våld, sade hon.

Svenska kyrkan är inte förskonad. För att kunna närma sig problemet och förstå våldets mekanismer anser Eva Lundgren att kyrkan behöver öka sin våldskompetens.

–  Allt våld är kulturellt betingat, även när det sker i guds namn. Jag tror att det finns en brist på våldskompetens inom kyrkan. Vilken våldsförståelse har ni, undrade hon retoriskt.

Inger Lise Olsen anser att Eva Lundgren utmanade kyrkan med sin fråga.

– Vi har för lite kunskap och för mycket tyckande. Men vi har också gjort mycket under de senaste 20 åren. Inom varje stift finns exempelvis kontaktpersoner som har till uppgift att lyssna på dem som varit utsatta för sexuellt våld, säger hon.

Kyrkan har också utbildat flera tusen ungdomsledare och annan kyrklig personal om kön och makt.

– Vi har en stor ungdomsverksamhet så det är särskilt viktigt att de är professionella och vet hur en ungdomsledare ska uppträda på 2000-talet. Vårt arbete är brett och riktar sig till alla, också utsatta pojkar och män, säger Inger Lise Olsen.