Svenska kyrkan har anlitat en arbetsrättsjurist för att utreda anklagelserna mot chefen. Utredningen lämnades i tisdags till kansliets ledning. Chefen informerades redan på kvällen om innehållet i rapporten.
– Vi har gemensamt kommit överens om att lösningen är att han lämnar sin tjänst, säger Svenska kyrkans tillförordnade generalsekreterare Helén Ottosson Lovén i ett pressmeddelande.
Enligt kyrkoledningen finns det ingen fog för misstankar om att chefen gjort sig skyldig till sexuella trakasserier eller andra olagliga handlingar.

För en vecka sedan lämnade kyrkans generalsekreterare Lars Friedner och ytterligare en chef sina poster. Besluten hade i båda fallen en direkt koppling till anklagelserna mot den chef som nu fått lämna sitt uppdrag. Enligt kyrkans ledning vidtog generalsekreteraren åtgärder mot den aktuelle chefen, utan att dessa förankrades i kyrkostyrelsens arbetsutskott. Händelsen blev en utlösande faktor som fick ärkebiskop Anders Wejryd att reagera. Enligt ledningen har generalsekreteraren och kyrkostyrelsen tidigare vid flera tillfällen ”haft olika syn på behovet av förankring”.