Motionerna, som drogs tillbaka under måndagens fullmäktigemöte i Uppsala, handlar om allt från att inrätta ett nytt upphandlingsråd, till utökad valfrihet inom vården och inrättandet av en ny hemlöshetsstrategi.

Liberalernas kommunalråd, Mohamad Hassan, tror att partiet kommer att kunna genomföra förslagen ändå inom ramen för det nya mittensamarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

– Det är vanligt att man drar tillbaka sina motioner vid sådan här tillfällen och flera av förslagen finns redan med i den budgetuppgörelse vi gjort inom mittenstyret, säger han.

Ett exempel är just frågan om att skapa ett upphandlingsråd. Tanken är att Mohamad Hassan själv ska vara ordförande i rådet. Det kommer att behandla flera andra frågor som Liberalerna lagt motioner om.

– Bland annat att inrätta en investeringsfond för företag i kommunen och att förändra hanteringen av upphandlingar. Att vi kommer att ansöka om att bli kulturhuvudstad år 2019 är också klart, säger han.

Andra förslag som L räknar med att kunna förverkliga är att utöka valfriheten för äldre som är färdigbehandlade på Akademiska sjukhuset.

–  I dag kan de bara välja kommunen som utförare. Det ska vi titta på, säger Mohamad Hassan.

Ni har också ett förslag om att tillåta självkörande bilar i Boländerna. Hur ska ni lösa det?

– Det är en del av vår ambition att vara öppna för företag som vill testa nya tekniska lösningar. Vi anser att Boländerna skulle kunna vara bra där det inte finns så mycket bostäder. Men det kan också finnas andra delar av stan som är lämplig. Vi vill att Uppsala ska bli ännu mer av en "smart city", säger Mohamad Hassan.