Bakgrunden till beslutet är att läkaren systematiskt undvikit att granskas av IVO. Läkaren, som ursprungligen fick sin legitimation redan på 90-talet, blev anmäld till IVO i december förra året efter att ha uppvisat "bristande kunskaper" och "bristande följsamhet till regler och rutiner".

Läkaren i fråga ska inte heller ha velat delta i någon kompetensutveckling, och inte velat ta emot något av det stöd som hen erbjudits.

När IVO vid upprepade tillfällen försökt delge läkaren anmälan har läkaren systematiskt undvikit att ta emot både försändelser och besök från polisens delgivare. Den nu legitimationslösa läkaren har även konsekvent vägrat att delta i utredningen och svara på IVO:s frågor.