Läget på akuten har varit svårt under lång tid.  Enligt läkarföreningen har det förvärrats ytterligare den senaste månaden. En läkare har blivit långtidssjukskriven på grund av överbelastning och ytterligare två har slutat. Idag är bara 13 av 22 läkartjänster vid akutmottagningen bemannade.
- Läkarna är helt utarbetade. Många känner olust inför att gå och jobba. Det går inte att rekrytera nya, läkarna känner till hur dåligt det är på akutmottagningen på Akademiska och söker sig till andra jobb, säger Jan Thorelius, ordförande i Sjukhusläkarföreningen.

Han kräver nu att politikerna och landstingsledningen häver hyrläkarstoppet omedelbart på akutmottagningen för att klara verksamheten under sommaren och rädda läkarnas hälsa. I annat fall tror befara han en massflykt från akuten på samma satt som för Psykiatrin för några år sedan.
Bemanningskrisen drabbar också patienterna. Kötiderna växer. Enligt Stefan Brandt som är överläkare på akuten så klarar de nästan aldrig att ge patienterna vård inom fyra timmar som den borgerliga alliansen i landstinget bestämt.
- Just nu på förmiddagen är den lugnaste tiden på dygnet och vi har 20 patienter inne. Den som väntat längst kom klockan sex i morse. Det här byggs på under dagen. På eftermiddagarna är väntetiderna mycket långa, säger han.
Stefan Brandt tror att sommaren kommer att bli ”jättetuff”.
- Folk fasar för att gå in och jobba under sommarveckorna. Vissa har ångest för att gå till jobbet på grund av underbemanningen, säger han.

Och avlastning är enda chansen att rädda sommaren?
- En logisk lösning när vi inte har personal och vårdplatser.
Förra året genomfördes ett effektiviseringsprojekt vid akuten inom ramen för Lean produktion som skulle öka flödena och lätta på trycket. Enligt Stefan Brandt fungerar det inte i den situation som nu råder. Det beror främst på att det inte finns akutplatser till de patienter som måste läggas in. I stället lokaliseras de ut på sjukhuset. Hanteringen medför mycket merarbete för akutmottagningens läkare.