Advokatfirman Lindahl i Uppsala arrangerade på måndagen för tjugonde året i rad Lindahldagen som i år lockade cirka 400 personer till Uppsala stadsteater för en paneldebatt mellan fem namnkunniga Uppsalaprofiler, däribland landshövding Peter Egardt, som inledde evenemanget med ett anförande under vilket han jämförde Uppsala med guldfältet Klondike.
– Uppsala och Uppsala län står i ett vägskäl. Regionen Stockholm och Uppsala kommer att växa med 800 000 invånare de närmaste 20 åren. Det är en utmaning och det kräver planering, sade Peter Egardt och fortsatte med att vurma för en civilflygplats på Ärna:
– Att ha en cityflygplats skulle vara en konkurrensfördel för Uppsala och en avlastning för Arlanda när regionen växer.

För att öka Uppsalas attraktion vill han också se bättre kommunikationer och efterfrågade fyra tågspår mellan Uppsala och Stockholm. Och kanske fler arenor. Han vill överlag se ett närmande mellan just Uppsala och Stockholm som han betraktar som Sveriges enda storstad, med 2,5 miljoner invånare.
– Landstingen i Uppsala och Stockholm borde samarbeta. Patienterna bryr sig inte om de hamnar på Danderyds sjukhus eller Akademiska sjukhuset i Uppsala, de bryr sig bara om att få den bästa vården som finns tillgänglig, sade Peter Egardt.
– Vi måste samarbeta med Stockholm. De klarar sig inte utan oss. Det är nämligen i Uppsala län som Klondike ligger.

Under den efterföljande debatten, som leddes av Mikael Smedeby på Lindahls, gav panelen flera exempel på näringslivets utmaningar och möjligheter i Uppsala. Kemwells vd Agneta Bergvall efterfrågade snabbare beslut från tillsynsmyndigheter.

Den växande life science-sektorn och samarbetet mellan näringslivet och universiteten var ett återkommande ämne. Thomas Lundqvist, tillförordnad vd för läkemedelsföretaget Orexo efterfrågade större förståelse för näringslivets premisser bland forskare.
– Det uppstår konflikter när forskare vill publicera sina resultat innan man fått patent, eftersom det är det grundläggande tankesättet inom universitetsvärlden, sade Thomas Lundqvist.

Uppsala universitets rektor Anders Hallberg svarade att forskarna måste lära sig hur näringslivet fungerar, och att patentering av innovationer är viktig även för universitetet, och för Uppsala.