– Vi har haft ett omfattande fel som innebär att det tar lång tid att komma åt patientjournalerna. Vid ett tillfälle under dagen har det varit helt stopp i systemet, säger chefläkare Anders Björklind i ett pressmeddelande.

Störningen drabbade framför allt primärvården, där de är beroende av patientjournalerna vid inplanerade besök.
Det blev till att sätta in reservrutiner med bland annat manuell journalföring.

Under onsdagen gick det inte att boka in läkarbesök för patienterna, förutom akutbehandlingar. Patienter har inte heller kunnat få besked om provsvar och läkare har inte kunnat skriva ut recept och intyg.

Under onsdagskvällen fungerade systemet, eventuellt för att belastningen alltid är lägre under kvällen.
– Vi vet inte om de åtgärder vi har vidtagit är tillräckliga förrän i morgon förmiddag (läs torsdag), då belastningen ökar, säger chefläkare Anders Björklind.
Landstinget i Uppsala län har haft mycket problem med journalsystemet Cosmic genom åren.