För att få del av kömiljarden så måste i genomsnitt 80 procent av patienterna ha erbjudits besök eller behandling inom tre månader under perioden september till december. De senaste siffrorna visar dock att landstinget bara klarar drygt 60 procent.
- Nu krävs det stora ansträngningar om vi ska nå målen. Vi måste ligga
betydligt över 80 procent under oktober till december. I annat fall
riskerar landstinget att gå miste om cirka 25 miljoner kronor i
statsbidrag, säger Niklas Rommel, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Under perioden januari till mars klarade landstinget de krav som ställs för kömiljarden. Nu har dock reglerna skärpts. Det innebär att också patienter som frivilligt skjuter upp sin behandling räknas som köande.