- Det här är allvarlig kritik, som vi måste ta till oss. Det kommer att få
konsekvenser för hur vi hanterar den här typen av medverkan i medierna i
framtiden, säger Erik Weiman (M), landstingsstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande .

TV-serien Sjukhuset sändes under våren 2007-2009.  Många medverkade patienter i bild. Enligt avtalet med TV-bolaget måste alla personer som förekom i serien tillfrågas och ge sitt samtycke. JO anser dock att avtalet och de rutiner som har följts inte har varit tillräckliga för att säkerställa den personliga integriteten.

- Uppenbarligen anser JO att våra avtal och rutiner inte räckt. Vi kommer
att analysera beslutet och dra lärdom av det om det skulle bli aktuellt med
nya förfrågningar om TV-medverkan, säger Erik Weiman.