Enligt åtalet hade mannen strukit sin hand mot flickornas bakdelar när han passerade bakom dem på en lektion. Mannen har nekat till brott och förklarat att han möjligen kommit åt flickorna av misstag i trängseln mellan bänkarna, men inte haft något uppsåt att beröra dem.

Enligt tingsrättens majoritet finns det oklarheter i de uppgifter som flickorna lämnat kring händelsen. Det är enligt rätten klarlagt att läraren på något sätt rört flickorna, men inte bevisat att han haft ett sexuellt uppsåt. Enligt domstolen kan det istället ha skett av misstag. Slutsatsen blir att mannen frias.

Rättens ordförande och en nämndeman ansåg att flickornas berättelser var trovärdiga och tillförlitliga och ville fälla läraren för sexuellt ofredande.

Läraren fick efter händelsen sluta sin tjänst på skolan.