Bakom beslutet som väntas fattas på torsdag står kommunens utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd. Nämnden kommer också att dela ut en utmärkelse till lärare och skolpersonal som lägger ned mycket tid och engagemang på att utveckla och dela med sig av goda idéer om hållbar utveckling.