Beskrivningen går att utveckla långt och mångordigt, och det kan man också göra med listan över tidigare utmärkelser av olika slag som Anders Wall fått de senaste decennierna.
Men när UNT ringer Beijer Almas kontor i Uppsala för att försöka få kontakt med bolagets huvudägare och styrelseordförande, säger receptionisten att ”vi har ingen med det namnet här”.
Ingen blir profet i sin hemstad skulle man kunna sluta sig till, men det visar sig att styrelseordföranden har en egen rad i telefonlistan, och önskemål om kontakt vidarebefordras till honom via receptionisten.

Att småbrukarsonen från Giresta nära Örsundsbro inledde sin bana som affärsman med att sälja kaniner på Fyristorg är en del av hans historia som många hört. Några har kanske använt den på ett spefullt sätt, men många har också sett den som ett första exempel på driftighet och företagsamhet, ett exempel som följts av många fler genom åren.
Från 1970-talet och framåt har han varit ett av de främsta namnen inom Sveriges finans- och affärsvärld, och även om finanskriser påverkat även Anders Wall och hans företag, är positionen stabil.

När Anders Walls stiftelser bildades i samband med 50-årsdagen 1981, blev det också inledningen på en stipendietradition som gynnat många svenska studenter, forskare, entreprenörer och kulturskapare. I sin forna hembygd tog han på sig det ekonomiska ansvaret för renoveringen av Giresta kyrka, och inrättade också ett stipendieprogram där Girestakonserter ingår. Också renoveringen av Gamla Bion i Örsundsbro kunde genomföras med bidrag från Anders Wall.
Beredvilligheten att bistå ekonomiskt när ideella krafter och offentlig finansiering inte räckt till har givit Anders Wall supporters i många läger.

När han själv får frågan om varför han tror att han nominerats som kandidat till titeln Läsarnas upplänning, drar han lite på det. Men så säger han:
– Det är klart att jag bidragit till utveckling i Uppland på olika sätt. Nu senast genom att Stefan Melander kan etablera ett stuteri på Sättersta gård som vi styckat av från vårt bolag Domarbo Skog AB. Det kommer att betyda en hel del för bygden, Melander har också redan en framgångsrik verksamhet i Tillinge utanför Enköping.


FAKTA: Anders Wall
Ålder: 79 år
Bor: Starfors säteri, Heby
Nominerad för: Bidrar till länets utveckling genom bland annat stöd till ungt entreprenörskap, engagerar sig också lokalt för kyrkan.