– Att söka till våren och skriva ett bra högskoleprov. Det brukar jag råda dem som vill komma in på utbildningen, säger Agneta Sandler Bäfwe, studievägledare på läkarprogrammet vid Uppsala universitet.

I den första antagningen till vårterminen 2012 krävdes 22,1 av maximala 22,5 poäng för att komma in på läkarprogrammet i Uppsala. För dem som har kompletterat sina gymnasiebetyg krävdes fortfarande maximala 22,5 poäng för att de ska vara säkra på en plats.

Med högskoleprovet som urvalsinstrument lyckades man komma in med 1,8 av maximala 2,0. Vårterminsantagningarna är generellt mindre än vid höstterminen och det är inte alla program som tar in nya studenter på våren. Men också antalet sökande är mindre, vilket gör att det kan vara något lättare att komma in på sin drömutbildning. Listan över de populäraste utbildningarna är sig dock lik. Vid sidan om läkarlinjen är det utbildningarna till jurist, psykolog, logoped, dietist och språkvetare som det är svårast att komma in på.

Och av dessa är det läkare, jurister och psykologer som sedan har de ljusaste utsikterna på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens prognoser för logopeder och dietister talar om en arbetsmarknad i balans men i lätt utförsbacke. Riktigt mörkt ser det ut för språkvetarna, som trots ett högt söktryck till utbildningen, bedöms ha en svår arbetsmarknad framför sig.

Fortfarande finns dock några utbildningar som det går att anmäla sig till. I vissa fall har man inte lyckats fylla alla platser i första antagningen, i andra fall är det för att man säkert ska fylla upp kursen med reservplatser om några av de antagna tackar nej. Ansökan är fortfarande öppen i en rad fristående kurser i allt från magnetism till happiness. Men också till några program som kandidatprogrammen i biologi respektive religionsvetenskap finns det fortfarande möjligheter att anmäla sig.