I slutet av november spikade Moderaterna sina listor inför nästa års val. I Uppsala kommun ville en stor grupp partimedlemmar inför stämman byta ut det sittande förstekommunalrådet Fredrik Ahlstedt mot andrekommunalrådet Therez Olsson. Hon hade vunnit höstens provval men trots det valde nomineringskommittén och senare också stämman att placera Ahlstedt överst på fullmäktigelistan.

En rundringning som UNT gjort visar en splittring inom partiet. En del av partiet vill behålla partiets lokala ledning intakt men en annan del vill att den ska bytas ut. Enligt uppgift till UNT ska mellan 30 och 40 moderater, bland annat kommunalråd i länets olika kommuner, nyligen ha skrivit på ett upprop för att bryta den maktstruktur man anser ha uppstått inom partiet i Uppsala län. De som skrivit på uppropet, som har lämnats över till partiets riksorganisation, ska enligt UNT:s källor kräva att partiets lokala i ledning i Uppsala län byts ut.

– Om vi ska vinna valet behöver partiet en ny ledning, som kan ena det igen, säger en moderat som vill vara anonym.

Artikelbild

| Liv Hahne

UNT har varit i kontakt med ett tjugotal lokala moderater. Från den högsta lokala partitoppen till kommunfullmäktigeledamöter och medlemmar. En majoritet bekräftar splittringen inom partiet. Flertalet väljer att berätta om den, men nästan alla vill vara anonyma på grund av den stämning som just nu råder.

– Jag tror att det är så här inom många partier, i många städer. Många politiker vill ha makt. Men den toppstyrning som har uppstått hos oss är inte alls sund, säger Christian Sonnenstein, medlem och kommunfullmäktigeledamot under perioden 2006–2014.

Enligt majoriteten av de moderater som UNT har varit i kontakt med finns ett tydligt maktcentrum som har kontroll över Moderaternas länsförbund. Det ska handla om en grupp på fyra eller fem personer som enligt kritikerna bedriver ett "systematiskt maktspel". Den främsta måltavlan för kritiken är gruppledaren i Uppsala kommun: Fredrik Ahlstedt. Han är också förste vice länsförbundsordförande och ordförande för den nomineringskommitté som tar fram partiets riksdagslista.

– Fredrik Ahlstedt har ett antal personer omkring sig som inte säger emot honom. Den som inte rättar sig i ledet blir antingen utan uppdrag eller så mobbas de ut, säger Liv Hahne, kommunfullmäktigeledamot.

Artikelbild

| Christian Sonnenstein

Härskartekniker och mobbning är något flera anonyma källor inom partiet säger sig ha upplevt.

Samtidigt beskrivs Fredrik Ahlstedt av flera moderater som UNT har pratat med, i positiva ordalag som en driftig person.

Artikelbild

| Torsten Tornberg

– Han vill väldigt mycket och är beredd att driva igenom det han vill, säger en.

Av flera lyfts han fram som den mest kompetenta och naturliga kandidaten att leda partiet i Uppsala.

När Fredrik Ahlstedt tog över efter Gunnar Hedberg som kommunstyrelsens ordförande i Uppsala år 2012 blev det, enligt kritikerna, en enorm skillnad i partiet.

– Gunnar Hedberg styrde inte med hela handen. Han tillät diskussioner. Fredrik Ahlstedt är dålig på att lyssna, att involvera andra i beslutsfattandet, säger en moderat som vill vara anonym.

Att Ahlstedt införde ett nytt ledarskap bekräftas av de flesta:

– Han började snabbt diktera villkoren för hur gruppen skulle tänka, säger Torsten Tornberg som suttit i kommunfullmäktige i många år men inte gör det längre.

Valet 2014 blev en stor förlust för Moderaterna, minus 9 procent i Uppsala kommun.

– Det var det sämsta valet i modern tid. Fredrik Ahlstedt borde ha hållits ansvarig för fiaskot, men han såg själv till att han fick sitta kvar, i stället offrades andra, säger en anonym moderat.

Problemen ska alltså ha funnits inom partiet i flera år men växt med tiden. Det är framför allt inför valen som maktspelet tydliggörs, hävdar flera.

De som varit "lojala mot ledningen" flyttas upp på listorna och de som varit "illojala" flyttas ned. Torsten Tornberg säger att han är en av de som blivit bortpetade.

– Ahlstedt påverkar vem som ska sitta var. De som inte rättar sig i ledet åker ut, säger han.

LÄS MER: Fredrik Ahlstedt tillbakavisar kritiken