Liberalerna tycks för närvarande gå på tvärs med kollegerna i Alliansen. I måndagens UNT föreslog partiets ledare Mohamad Hassan att bilda en storkoalition mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna.

Utspelet gillas inte av allianskollegerna. Stefan Hanna (C) är mycket kritisk.

– Det enda vi sagt inom Alliansen är att försöka bilda en majoritet med Miljöpartiet. Nu har MP, vad jag förstår, avvisat det förslaget och då har vi sagt att vi ska försöka bilda ett alliansstyre i minoritet som inte är beroende av Sverigedemokraterna. Säger Liberalerna nej till det så finns det inte någon allians längre, säger han.

KD:s ledare Joans Segersam anser att Mohamad Hassan måste lämna besked om var partiet står.

– Nu pratar han mycket med andra partier. Vi övriga allianspartier vet inte längre vad Liberalerna tycker. De måste välja om de vill styra med Alliansen.

Är du orolig för att Alliansen spricker?

– Bara om Liberalerna väljer att gå ihop med de rödgröna. Skulle det bli så ser jag fram emot att driva en kraftfull opposition mot deras styre. Nu väntar vi på ett svar från Mohamad Hassan om var Liberalerna står, säger Jonas Segersam.

Svaret är att Liberalerna i Uppsala håller alla dörrar öppna och i första hand ser till det egna partiet.

– Det är ingen hemlighet att vi befinner oss i ett låst politiskt läge. Då kan mitt förslag om ett samarbete över blockgränsen mellan S, M och oss Liberaler vara ett alternativ, säger Mohamad Hassan.

Efter valet är mandatfördelningen i fullmäktige mellan de rödgröna och Alliansen 36 - 36. Men lägger man till Fi:s två mandat så blir de rödgröna störst.

– Om Alliansen ska kunna styra i minoritet så innebär det att SD måste stödja oss. Det kanske de gör några gånger, men sedan kommer de att kräva inflytande. Den situationen verkar det bara vara jag som ser inom Alliansen.

Men Alliansen riskerar att spricka?

– Inom Liberalerna är det ett större svek att göra sig beroende av SD. Det sade jag redan innan valet, säger Mohamad Hassan.

Vilka partiet pratar ni med i dag?

– Alla pratar med alla. Jag tycker det är fel att inte sondera terrängen för hur vi kan regera Uppsala när läget är som det är. Kan vi inte få till ett stabilt styre så kommer Uppsala att tappa fart. Vi kan inte sitta kvar i skyttegravarna, säger Mohamad Hassan.

Dina allianskolleger vill ha svar, kommer Liberalerna att lämna?

– Jag vill förstås kunna hålla ihop Alliansen. Men vi har samtidigt en verklighet att förhålla oss till. Hur jag än räknar så finns risken för att vi blir beroende av SD på sikt. Om andra vill ta den risken så är det upp till dom. Att inte bli beroende av SD är överordnat allt annat för oss, säger Mohamad Hassan.

Fredrik Ahlstedt (M) tror inte att sista ordet är sagt när det gäller en koalition med MP.

– MP har väl inte sagt något alls om vårt förslag till samarbete ännu. Fungerar inte det så är det ett alliansstyre i minoritet som gäller oavsett vad Liberalerna gör just nu, säger han.

Stefan Hanna anser att väljarna givit ett klart besked och det är ett nej till fortsatt rödgrönt styre. Då räknar han både Alliansens och SD:s röster. Men han vill ha något samarbete.

– Jag tror det går i alla fall om vi förhandlar för att hitta en majoritet i varje enskild fråga, säger han.