Verksamheten vid Linnémuseet på Svartbäcksgatan 27 går inte ihop ekonomiskt. Därför måste hela verksamheten nu utredas, berättar Linnésällskapets styrelseordförande Roland Moberg.
– Den ekonomiska situationen gör att vi måste se över verksamheten. Vi kan inte klara museet med den verksamhet som vi bedriver i dag. Vi har högre utgifter än inkomster vilket gör att vi tär på det kapital som vi har.

Börsnedgången har drabbat delar av föreningens kapital som är placerat i värdepapper. Linnémuseet nådde 40 000 besökare under Linnéåret 2007. Efter jubileet har besöksstatistiken varit cirka 11 000-13 000 per år. Det är betydligt fler än det genomsnittliga besöksantalet före jubileet.
– Men besökssiffrorna har inget med det här att göra, säger Roland Moberg som inte vill nämna några ekonomiska siffror.

Linnémuseet har två heltidsanställda och sex sommararbetare. Det är en bemanning som infördes i anslutning till Linnéåret och som alltså bibehållits sedan dess.
– Det är den situationen vi nu måste se över. Jag vill inte säga att vi ska dra ner, men vi ska se över vad vi kan göra, bibehålla verksamheten eller skära ned på den.
Svenska Linnésällskapet drev fram till 1977 även Linnéträdgården då man på grund av ekonomiska problem fick överlämna ansvaret till Uppsala universitet.
– Dit vill vi inte komma nu. Museet är Svenska Linnésällskapets hjärtefråga, säger Roland Moberg.