Sedan starten 1983 har frikyrkan Livets ord haft en historia kantad av skandaler. Vid ett stort antal tillfällen har UNT kunnat rapportera om personer som tystats ner när de kommit med kritik mot församlingen, om en gammaldags syn på homosexuella och om höga pensioner till personer i kyrkans ledning. Så sent som 2014 uppdagades att Ulf och Birgitta Ekman, som lämnade Livets Ord för Katolska kyrkan, får ersättning av församlingen livet ut.

Men nu verkar det som att församlingen vill lämna gamla synder bakom sig. Under en gudstjänst i kyrkans lokaler i Uppsala i söndags ägnade Joakim Lundqvist, Livets Ords ledare, en lång bönestund till att be om förlåtelse. Under bönen, som går att se i sin helhet på Youtube, syns hur Joakim Lundqvist faller ner på knä uppe på scenen. Sedan håller han en lång bön där han å hela ledningens vägnar ber Gud om förlåtelse för saker som skett i kyrkan under åren.

– Förlåt oss herre,vi som står i ledning för livets ord. För hela den här rörelsen Gud. För de fläckar som finns i det förflutna. Herre, rena våra hjärtan i relation till människor som har blivit sårade eller farit illa, säger Joakim Lundqvist under bönen.

UNT har sökt Joakim Lundqvist för en kommentar men utan resultat. Till den kristna tidningen Dagen berättar han dock att det inte har kännts rätt att be de berörda om förlåtelse tidigare då de senaste två åren har varit turbulenta.

– Då kan det lätt uppfattas som att man säger något för att man har kniven på strupen, och jag har inte velat att detta ska tolkas på något annat sätt än att det är genuint från hjärtat, säger Joakim Lundqvist, till Dagen.

Men nu gäller det att gå från ord till handling. Det menar John Stridsörn, har tidigare berättat om de svåra ungdomsåren i församlingen. 2013 sa han till UNT att han hoppades att kyrkan någon gång skulle be om förlåtelse till de som känt sig utsatta för kränkningar och mobbing, och nu välkomnar han Joakim Lundqvists ord.

– Det är jättepositivt att det här framförs så pass tydligt under en söndagsgudstjänst. Samtidigt, med all respekt för det som sas, har Livets Ord tidigare sagt saker som inte stämt. Men det har inte varit Joakim Lundqvist som varit inblandad då, så jag vill ge honom en chans.

– Nu vill jag se att församlingen praktiskt ger upprättelse, till exempel åt den familj som sajten Aletheia nyligen skrivit om och som usatts för ren mobbing.