Länsstyrelsen har spårat ett ensamt lodjur som hoppat två meter över ett elstängsel och tagit sig in i vilthägnet där dovhjort och mufflonfår vistas.

Enligt Sebastian Olofsson, vilthandläggare på länsstyrelsen, har lodjuret dödat 3-4 dovhjortar och ett mufflonfår vid två tillfällen i januari.

– Innan dess har vi fått rapporter om att lodjuret varit inne i hägnet. Vi satte upp övervakningskameror och från dem kan man se att ett lodjur varit inne i hägnet på natten.

Lodjuret har lyckats ta sig in, trots att ägaren tätat underdelen och satt upp eltråd över stängslet, samt ökat tillsynen.

Skyddsjakten gäller mellan 1 och 28 februari och inne i vilthägnet samt utanför om lodjurets tassavtryck är obrutet från hägnet, det vill säga man ska kunna se att lodjuret varit inne i hägnet och lämnat platsen.

– Skyddsjakt är ett alternativ när andra åtgärder vidtagits och gäller bara för det här lodjuret. Ägaren har gjort vad man kunnat, ändå har lodjuret lyckats ta sig in. Den har lärt sig var det finns mat och vi bedömer att det finns risk för att fler djur dödas, säger Sebastian Olofsson.

Just nu pågår även en lodjursinventering. Enligt länsstyrelsen är beståndet av lodjur relativt konstant sedan ett par år tillbaka. Uppskattningsvis finns 10-12 familjegrupper och totalt mellan 55 och 70 lodjur i länet.

I år tillåts ingen licensjakt, eftersom populationen anses vara för liten.