I ett öppet brev, adresserat till politikerna i Uppsala, skriver representanter för civilsamhället i Uppsala att kommunen behöver se ungdomarna som en resurs och långsiktigt lösa bostadsfrågan. Både för Uppsalas och ungdomarnas skull.

"För att de ska kunna uppfylla sina drömmar och bidra till kommunens utveckling krävs att deras grundläggande mänskliga rättigheter tillgodoses. Om detta inte görs snarast finns en ökad risk för psykisk ohälsa och drogmissbruk. Vi vet redan nu att desperata ungdomar utnyttjas för sovplatser", heter det i brevet.

I brevet tas frågan om stadigvarande boende upp och förslag till insatser.

För de som inte fått uppehållstillstånd pekar man på att Stadsmissionens fadderhemsprojekt tar slut 30 juni. På akutboendet i Jälla får endast de som omfattas av gymnasielagen bo.

Uppropet föreslår dessutom att ett projekt startas för att hjälpa ungdomar med att få eget hyreskontrakt. Andra förslag är att låta ensamkommande gå före i bostadskön till korttidskontrakt eller att inrätta någon form av elevboenden.

Nätverk och organisationer som undertecknat brevet: Rädda Barnen Uppsala, Tillsammans för Uppsala, RefugeesWelcome Uppsala, Barnombudsmannen i Uppsala, Nätverket för Gode Män för Ensamkommande Barn i Uppsala, Vi Står Inte Ut Men Vi Slutar Aldrig Kämpa och Ingen Människa Är Illegal Uppsala.