– Valresultatet visar tydligt att väljarna inte vill ha det rödgröna styret och då är det naturligt att vi tar över. Vi allianspartier har diskuterat det här och kommer att bjuda in andra partier för samtal, säger han.

Det gäller dock inte alla. Minoritetsstyret ska ske utan ett samarbete med SD.

– Men vi kommer att samarbeta med alla andra partier för att jobba fram gemensamma förslag som vi kan enas kring i viktiga frågor. Alliansen har ju redan en lång rad förslag som vi vill genomföra. Vi vill se hur vi kan göra detpå bästa sätt. Men om det skulle komma fram en annan lösning för att styra Uppsala så får vi överväga det, säger Fredrik Ahlstedt.

Hur skulle ett sånt styre se ut?

– Det vet jag inte och jag kan inte se det framför mig i dag. Mitt mål är att Alliansen tar makten i minoritet.