– Stödet är till för människor som tillfälligt behöver det, men vi ser att en del uppbär bidraget under en hel livstid, säger Robin Kronvall (M), vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden där förslaget lämnades in.

 M, C och KD vill utreda ett aktivitetskrav för personer som får försörjningsbidrag av arbetsmarknadsskäl. Språkutbildning och praktik är några förslag på aktiviteter och målet är att få ner kostnaden som försörjningsbidraget medför.

År 2022 beräknas den summan bli 455 miljoner kronor för Uppsala kommun.

– Stödet måste gå till dem som verkligen behöver det. De som har stöd måste kunna delta i åtgärder som gör dem mer anställningsbara, säger Robin Kronvall.