– Klimatomställningen är den viktigaste frågan. Men vi måste intensifiera arbetet och satsa på åtgärder som gör verklig skillnad, säger Therez Almefors, moderat ledamot i kommunstyrelsen. 

När kommunen beslutade att under tre år genomföra en klimatvecka bestämdes det också att evenemanget skulle utvärderas efter första året. Nu vill Moderaterna och Kristdemokraterna att klimatveckan 2020 och 2021 ställs in. Evenemanget är för dyrt med tanke på vad kommunen faktiskt får ut, menar partierna. 

– De pengarna man spenderat kunde man istället satsat på Klimatprotokollet, säger Jonas Segersam (KD). 

Klimatprotokollet är ett nätverk där kommunen, offentliga verksamheter och privata aktörer tillsammans arbetar för att nå de klimatmål som Uppsala kommun satt upp. 

Rickard Malmström, kommunalråd för Miljöpartiet, håller med om att klimatveckan inte genomfördes på rätt sätt.

– Vi fick inte ut vad vi ville, det var för kort planeringstid. Men nu vet vi hur vi ska göra, säger han. 

Trots kritiken kommer klimatveckan att genomföras de två kommande åren, men på ett annat sätt än tidigare.
Exakt hur innehållet ska ändras vet inte Rickard Malmström än, men att budgeten blir mindre är fastslaget. Från att ha kostat omkring 2 miljoner ska en klimatvecka nu gå loss på 750 000 kronor. 

– Nu ska vi få ut mer pang för pengarna vi lägger ner, säger Rickard Malmström.