Ute är det mörkt och snöigt med ishalka på vägarna. Detta till trots har en stor publikskara hittat till församlingshemmet denna söndagkväll i november för att höra kvällens gästförfattare Maja Hagerman berätta om sin senaste bok ”Trådarna i väven - på spaning bland minnen och kulturarv i Sverige”. Gästen anländer något försenad på grund av vädret. För den förväntansfulla och intresserade publiken berättar hon under kvällen om sin syn på vårt kulturarv. Hagerman utgår från några av de trådar i samhällsväven hon följt bakåt i tiden över nutiden med spaningar mot framtiden. Under resor till småorter runt om i Sverige har hon besökt bygdegårdar, museer, bibliotek och kulturföreningar. Där har hon mött människor som vanligtvis är osynliga i historiebeskrivningen. Hon har lyssnat till deras berättelser om hembygden och fått ta del av minnen som de vårdar och håller vid liv.

– Det krävs en minnesrevolution för att vi ska förstå vårt kulturarv, säger Maja Hagerman.

En av de berättelser vi fick höra under kvällen handlar om klosterruinen i Vreta. I ruinen har arkeologer nyligen grävt fram en liten dubbeltrappa som leder ner till och upp från en mindre bassäng under marknivån, en dopbrunn. Det antas att dopanläggningen byggdes före klostret och att den alltså skulle kunna vara från kristendomens äldsta tid, 900-talet. Det intressanta är att det finns en dopanläggning i Syrien byggd på 400-talet som precis liknar den i Vreta.

Artikelbild

| Maja Hagerman senaste bok "Trådarna i väven. På spaning bland minnen och kulturarv i Sverige" kom ut tidigare i år.

– Det är egentligen inte konstigt att koppla ihop Vreta och Syrien. Runstenar och andra källor berättar om nordbors vallfärder till Jerusalem och för att nå dit passerade de Syrien. Dopbrunnen i Vreta är ett fascinerande exempel på vårt komplexa kulturarv. 

När det blir frågestund vill en av åhörarna veta hur författaren ser på den påstådda historielösheten bland dagens ungdomar.

– Att ungdomar idag skulle vara historielösa kan diskuteras. Jag har märkt att bland många av dagens unga människor finns en stor medvetenhet om världens tillstånd och ett djupt engagemang i etiska frågor.

Om den här iakttagelsen blir en tråd som spinns vidare in i framtidens väv återstår att se.

.