Bostad, praktik och en egen fadder. Det är vad som ingår för de nyanlända med uppehållstillstånd som är med i Välkomstprogrammet, ett samarbete mellan fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, och SiU, en samarbetsorganisation för invandrarföreningar i Uppsala.

Allt tog sin början när kommunalrådet Erik Pelling (S) och Atrium Ljungbergs vd Annica Ånäs för två år sedan tillsammans tog första spadtaget till nya hyresbostäder i Gränbystaden. Det var hösten 2011 och antalet flyktingar som kom till Sverige ökade dramatiskt. En särskild lag slog fast kommunernas skyldighet att ordna boenden åt nyanlända. Erik Pelling minns tydligt känslan han hade som kommunalråd med ansvar för bostadsfrågor.

– Det var en känsla av panik. Hur ska vi klara det här, tänkte jag och många andra. Situationen var väldigt pressad. Men alla slöt upp, enskilda personer, ideella föreningar och privata aktörer, och Uppsala har klarat bostadssituationen bra.

Artikelbild

| Nästa stora integrationsutmaning är att klara sysselsättningen. Enligt kommunalrådet Erik Pelling (S) finns viljan och behovet hos näringslivet att rekrytera nyanlända. Nu hoppas han att Välkomstprogrammet ska bli ett inspirerande exempel att ta efter.

Där vid första spadtaget frågade Erik Pelling om Atrium Ljungberg kunde viga några lägenheter åt nyanlända. Enligt Annica Ånäs var det ett enkelt beslut.

– Självklart, tänkte jag. Men vi ville göra mer och började fundera över vad och hur.

Tanken var att koppla samman bostäder med möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden och få en introduktion till det svenska samhället och språket genom en fadder.

– Vi kände att om lyckas med det kan det bli en riktigt bra satsning på integration, säger Annica Ånäs.

Artikelbild

Annica Ånäs är vd på Atrium Ljungberg. För henne var det självklart att satsa på integration när frågan från kommunen kom. "Alla måste bidra", säger hon. Det svåra har varit att hitta formerna för samarbetet, men nu hoppas hon kunna exportera projektet till andra städer och till andra företag.

I dag, två år senare är det inflyttat i lägenheterna. Tio procent av dem hyrs ut till Uppsala kommun, som i sin tur hyr ut till nyanlända i andra hand. Totalt handlar det om fem personer som nu är en del av Välkomstprogrammet. Förutom boendet, som ska kunna övergå i ett eget förstahandskontrakt, får de praktikplats i en verksamhet kopplad till Atrium Ljungberg, och en fadder bland företagets personal.

– Praktiken kan vara i butiker i Gränbystaden eller hos våra underleverantörer, kanske inom el, VVS, städ, eller snickeri.

Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen har matchat kompetens hos de sökande mot praktikplatser, och gjort urvalet. Även Migrationsverket har varit med i processen.

Den privata sektorn har ett ansvar för att hjälpa till när samhället står inför utmaningar, menar Annica Ånäs.

– Alla måste bidra. Vi jobbar mycket med hållbar stadsutveckling, och där är integration en viktig del.

Är det här en utmaning till andra privata aktörer?

– Nej, snarare inspiration - och inte bara till Uppsala. Slår pilotprojektet väl ut hoppas vi kunna genomföra det i andra städer där vi finns, säger Annica Ånäs.

LÄS MER: "Ett problem är attityderna på arbetsmarknaden"

Bostadsfrågan har varit i fokus de senaste åren, och situationen i Uppsala har gynnats av att det råder så stor tillväxt med rekordfart i bostadsbyggandet. Nu är den stora utmaningen arbetsmarknadsfrågorna. Välkomstprogrammet kan bli ett viktigt exempel för andra på hur man kan tänka. Många privata aktörer har viljan och behovet av att rekrytera nyanlända, menar Erik Pelling.

– Men man vet inte riktigt vad man kan göra. Det saknas positiva exempel. Får projektet tio efterföljare så är det plötsligt många nyanlända som omfattas, säger han.

Hur kommer Uppsala klara etableringen på arbetsmarknaden av nyanlända?

– Erfarenheten från bostadssituationen gör att jag känner mig positiv och trygg. Men det gäller att vi kraftsamlar, säger Erik Pelling.

LÄS MER: Här kliver hon in på den svenska arbetsmarknaden