Den idag 13-åriga flickan omhändertogs av socialtjänsten när hon var två år gammal på grund av att hennes mamma led av psykisk ohälsa. Flickan placerades i ett familjehem där hon blivit kvar sedan dess.

Enligt socialnämnden i Uppsala begär nu mamman att flickan ska flyttas över till henne. Men socialnämnden anser att 13-åringen är väl förankrad i familjehemmet och flickan själv vill bo kvar där.

Socialnämnden uppger att mammans psykiska tillstånd har stabiliserats med åren, men hon har haft perioder då hon mått sämre.

Mammans umgänge med dottern har glesats ut i takt med att flickan vuxit upp och nämnden menar att hennes utveckling riskerar att skadas om hon flyttas från familjehemmet.

Förvaltningsrätten i Uppsala bedömer att flickan har en stark anknytning till familjehemmet och att hon känner sig trygg där. Flickan anses ha blivit så gammal att hennes egen vilja ska vägas in i beslutet.

Domstolen framhåller att lagen ska se till barnets bästa och beslutar därför om ett flyttningsförbud vilket gäller omedelbart.