Redan i dag har man rutiner för att hitta mammor som har symptom på att drabbas av en förlossningsdepression. Det gör man genom en enkät på BVC några veckor efter förlossningen, då mamman kommer med barnet för kontroll. Nu vill man på Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset identifiera mammorna mycket tidigare och därför inför man en screening redan på BB. Där får mammorna som ska åka hem svara på några frågor, en sorts "checklista". Svaren poängsätts och ju högre poäng, desto högre risk för att senare utveckla en depression.

Man arbetar med att utveckla en algoritm efter den Basic-studie som startade 2009, där ungefär 6 000 mammor fick svara på olika enkätfrågor under graviditeten och efter förlossningen.

– Genom att fånga upp mammorna så här tidigt kan de få hjälp snabbt och det gör att de mår bättre och de kan knyta an till sitt barn på ett bra sätt, säger Alkistis Skalkidou, överläkare och professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Akademiska sjukhuset.

Hon poängterar att depression i sig är skambelagt. Mammorna vill inte alltid ta emot hjälp. Men genom identifiera de som har hög risk så kan man erbjuda dem rätt hjälp, och i tid.

– Det är viktigt att de får behandling, mår man bra kan man vara den mamma man vill vara, säger Alkistis Skalkidou.

Hon tycker också att det är viktigt att man förbättrar föräldrautbildningen så att blivande föräldrar blir varse att depression kan drabba vem som helst. Genom ökad utbildning hoppas hon att man ska kunna ta bort skuld och skam.

– En nybliven mamma måste inte känna att man ska vara "duktig flicka". De måste inte känna att de kan klara allt, säger Alkistis Skalkidou.