Gärningsmannen ska bland annat tagit strypgrepp på offret, delat ut ett flertal sparkar och knytnävsslag samt pressat in sina fingrar i hennes ögonvrår. Brottet bedöms som grovt eftersom misshandel skett under ett utdraget händelseförlopp samt när offret legat på marken på allmän plats.