Förra hösten startade sjukhuset landets första mottagning för utredning av misstänkt borrelia och andra fästingburna infektioner. Ett år senare har ett hundratal patienter utretts. I endast ett fall har en aktiv infektion konstaterats.

– Alla patienter har trott sig ha en infektion till följd av ett fästingbett. Men när utredningen visat att det inte finns några sådana tecken har många "gjort slut" med sin borrelia, säger Björn Olsen, infektionsläkare och professor vid Akademiska sjukhuset, som tog initiativ till mottagningen.

Patienternas problem kan i stället bero på rubbningar i immunsystemet, reumatiska eller neurologiska åkommor. Det har gjort att flera patienter rekommenderats att undersökas vidare hos reumatolog eller neurolog.

Artikelbild

– De flesta av dessa problem kan behandlas, men inte med antibiotika, säger Björn Olsen.

Han berättar att många av patienterna, varav en tredjedel kommer från andra landsting, ofta har dragits länge med de förmodade borreliasymtomen.

– Många har betalat stora summor hos rena charlataner för att få hjälp, vilket de förstås inte fått.

Enligt Björn Olsen är kvacksalveriet för att "bota" borreliapatienter utbrett både i Sverige och utomlands.

Björn Olsen betonar att det ofta är svårt för exempelvis läkare på vårdcentraler att utreda patienter med olika slags symtom som uppkommit efter fästingbett.