Riksdagsledamoten Solveig Zander, (C), säger sig ta avstånd ifrån Stefan Hannas blogginlägg om överviktiga och ställer sig frågande till hur kommunalrådet menar att övervikt ska kategoriseras och undrar vad syftet med nlägget är. Hon säger att hon aldrig tidigare hört Stefan Hanna nämna detta och att det inte är något som partiet står bakom.
– Det här är helt hans egna påhitt. Jag tycker att det är helt fel och tar avstånd ifrån det.

Hon menar att det inte är så enkelt som Stefan Hanna skriver, att övervikt är personens eget fel.
– Övervikt kan finnas av andra anledningar som levnadsvillkor, missbruk, att man har en sjukdom av något slag. Det här är ett folkhälsoproblem och då måste man ju hjälpa personerna. Hälso-och sjukvårdsmedel ska öronmärkas så det går till hälsofrämjande insatser av olika slag. Det gäller ju att jobba förebyggande så man inte behöver hamna i dessa situationer, säger hon.

På unt.se har kommentarerna till artikeln haglat in. ”Stefan Hanna, du tar täten i att vara korkad” skriver signaturen Peter Eriksson medan signaturen Ronny Andersson skriver att ”Ingen människa ska behöva betala konsekvenserna av någon annans leverne”. Miljöpartiets kommunalråd Maria Gardfjell tog tillfället i akt och skriver att ” Högre skatt för överviktiga är inte det enda hugskottet Stefan Hanna har presenterat de senaste dagarna.”
– De många kommentarerna på hemsidan visar att det här är något som människor vänder sig emot, säger Solveig Zander men menar att Stefan Hanna själv är mycket mån som sin egen träning och kosthållning
– Själv är han väldigt mån om sin hälsa och tränar och äter rätt, men han har ju alla förutsättningarna för det, det har inte alla människor.