UNT berättade i måndags om att ett anställningsbeslut vid Uppsala universitet undanröjs efter beslut i högsta instans, överprövandenämnden för högskolan. Motivet var att de sakkunniga som granskat de sökande inte agerat självständigt utan gjort upp om respektive rangordning av de sökande, för att det skulle se bra ut, som det stod i mejl mellan de sakkunniga.

LÄS MER: Anklagas för riggad forskarrekrytering

Det här verkar långt ifrån vara ett isolerat fall. I en färsk rapport skriver universitetslärarfacket SULF att en omfattande del av de 268 rekryteringsprocesser de granskat kan misstänkas vara riggade för utvalda personer. En av de tre granskade fakulteterna är den medicinska vid Uppsala universitet.

Artikelbild

| Den låga andelen externa tillsättningar inom högskolan är ett inomakademiskt problem, och inte en bredare samhällelig fråga om sådant som tillgång på bostäder och pendlingsmöjligheter, tror Git Claesson Pipping, förbundssekreterare på Sveriges universitetslärarförbund.

Rapportens resultat väcker flera frågor, säger Uppsala universitets rektor Eva Åkesson.

– Vi behöver borra djupare och jag kommer att tillsätta en utredning för det. Kompetens- och karriärfrågor är väldigt viktiga för oss och har hög prioritet. Jag känner mig djupt engagerad, säger hon.

SULF:s rapport visar att andelen interna rekryteringar är hög, att utlysningstiden ofta är kort, handläggningen snabb och antalet sökande ofta mycket få.

– Tyvärr är jag inte förvånad. Vi gjorde det här för att många medlemmar säger till oss att det inte finns några tjänster som är möjliga att söka eller få, säger Git Claesson Pipping, förbundsdirektör på SULF och en av rapportförfattarna.

Hon tror att förtroendet för högskolor och universitet tar skada av det här.

– Det ser ganska eländigt ut, det är så mycket som skötts på ett sätt som inte är korrekt.

En nyckelfråga är prefektrollen, och hur de uppfattar sitt uppdrag. Prefekt är titeln på den som är chef för en institution.

– I dag präglas de av att ekonomin måste gå ihop varje dag, hela tiden. Då vågar man inte tillsvidareanställa personal, och det blir kortsiktighet och tidsbegränsade anställningar av folk man känner igen, säger Git Claesson Pipping.

Att ledningen ute på institutionerna är en central fråga håller Eva Åkesson med om. Och där är Uppsala universitet redan igång med ett arbete.

– Inom kort ska en förstudie av prefektrollen presenteras för mig. Tankarna om det i SULF:s rapport ligger helt i linje med hur vi jobbar.

Såväl fack som universitetsledning efterlyser med eftertryck större ekonomiskt stöd från regeringen, i form av ökade så kallade basanslag, för ökad trygghet och långsiktighet.

– Den frågan är grundläggande, och vi jobbar mycket för det, säger Eva Åkesson.

Överprövandenämndens beslut att undanröja ett anställningsbeslut vid Uppsala universitet har lett till att den fakultet som berörs "skyndsamt tittar på detta", säger Eva Åkesson.

– Och beskedet från nämnden ger mig ännu större anledning att se till att vi jobbar med de här frågorna.